استخدام یک شرکت معتبر در حوزه انرژی

استخدام یک شرکت معتبر در حوزه انرژی

یک شرکت معتبر در حوزه انرژی جهت تامین نیروی انسانی متخصص خود از بین داوطلبان استخدام بومی استان های اعلام شده، طی آزمون کتبی و مصاحبه حضوری جهت استخدام در نیروگاه سیکل ترکیبی قشم به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدامی

> شرایط عمومی

۱ .تابعیت ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
۲ .انجام خدمت سربازی یا داشتن معافیت های قانونی دایم.
۳ .برخورداری از تندرستی و توانایی لازم متناسب با وظایف
۴ .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۵ .دارا بودن شرایط احراز شغل
۶ .عدم اعتیاد به مواد مخدر
۷ .عدم اشتغال به خدمت یا تحصیل و نداشتن تعهد خدمتی

> شرایط اختصاصی

1.داشتن حداكثر شرایط سنی به شرح زیر:
-متولدین 1370/01/01 به بعد در مقطع كارشناسی به بالا
-متولدین 1372/01/01 به بعد در مقطع كاردانی
2.داشتن مدرک تحصیلی مناسب با رشته شغلی مورد نظر در جدول
3.فقط داوطلبان بومی استانهای هرمزگان،سیستان و بلوچستان،کرمان، فارس، بوشهر و خوزستان مجاز به شرکت در این آزمون میباشند.
-افرادی كه دارای ویژگی زیر باشند داوطلب بومی استانهای مذكور تلقی میگردند
-در شناسنامه، شهرستان محل تولد داوطلب یا پدر یا همسر بایستی از شهرهای تابع استانهای مذكور باشد.
-در 3 سال اخیر در شهرهای مورد تقاضا سكونت یا تحصیلات دانشگاهی داشته باشد  (با ارائه سند مالكیت یا اجاره نامه معتبر، مدارک دانشگاهی و سایر مدارک معتبری كه مورد تایید شركت باشد)
-مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن داوطلب، آخرین تقسیمات كشوری اعلام شده توسط وزارت كشور میباشد.
4.برای پذیرفته شدگان نهایی، شركت در طول خدمت هیچگونه تعهدی جهت اسكان و ایاب و ذهاب به محل خدمت ندارد
5.پس از اعلام نتایج كتبی و مصاحبه  الویت استخدام به تشخیص شركت با افراد بومی  شهرهای بندرعباس و  قشم می باشد.
6. چنانچه در هر یک از مراحل استخدامی خلاف واقع بودن اطلاعات ارائه شده از سوی فرد مسجل گردد، از ادامه همكاری فرد ممانعت به عمل خواهدآمد.

> مدارک مورد نیاز

1. فرم تكمیل شده ثبت نام (به طور دقیق و خوانا) كه در سایت دانشگاه میباشد.
2.دو قطعه عكس جدید پشت نویسی شده (یک قطعه به فرم ثبت نام الصاق شود)
3.تصویر صفحه اول شناسنامه و كارت ملی
4.تصویر كارت پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت و رو)
5.تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل كه معدل حتما در آن قید شده باشد.
6.برای ارسال مدارک مورد نیاز الزام از پاكت های پستی استاندارد 25×17 استفاده شود.