ستخدام دندانپزشک دارای پروانه جهت کار در درمانگاه در مشهد

ستخدام دندانپزشک دارای پروانه جهت کار در درمانگاه در مشهد به یک دندانپزشک دارای پروانه جهت صبح در درمانگاه در محدوده حرم در مشهد نیازمندیم. ساعت تماس: 8:30 الی 14 اطلاعات تماس تلفن 05132242553 تلفن 05132242554