استخدام کارشناس حسابدار در یک شرکت معتبر IT

استخدام کارشناسR&D متخصص در زمینه اپتیک و فتونیک
یک شرکت معتبر IT در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس حسابدار حداقل آشنا به نرم افزار تدبیر متقاضیان محترم می‌توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: job@athena.ir

استخدام کارشناسR&D متخصص در زمینه اپتیک و فتونیک