اشتعال استخدام بی‌رویه در وزارت نفت

استخدام‌هایی که به صورت اغراق‌آمیز در برخی بخش‌ها صورت گرفت و به گفته برخی کارکنان این‌بخش‌ها بسیاری از پرسنل جدید، حتی مکانی برای مستقر شدن در اختیار نداشتند و از محل استقرار ارباب رجوع به عنوان میز کار استفاده می‌کردند؛ به طور طبیعی چنین افرادی کاری نیز برای انجام دادن نداشتند!   وزارت نفت، قربانی […]