آموزش و پرورش خوزستان در بخش عشایر با کمبود نیرو روبه‌رو است

رئیس آموزش‌وپرورش عشایر استان خوزستان گفت: در سال جاری ۵۰ نفر از نیروهای انسانی بازنشسته خواهند شدند و برای جایگزین کردن نیروهای دیگر بجای این افراد اقداماتی صورت خواهد گرفت زیرا بیش از۴۰۰ نیرو در بخش عشایر مورد نیاز است. حمید قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز اظهار داشت: با وجود کمبود نیرو در […]