استخدام نیروی خانم با مدرک کارشناسی گرایش صنایع غذایی در کرمانشاه

به یک نفر خانم دارای مدرک کارشناسی (گرایش صنایع غذایی) جهت مسئول فنی در کرمانشاه نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۱۸۸۳۶۷۳۲۹