اطلاعیه تامین نیروی پزشک خانواده

بسمه تعالی بدینوسیله به اطلاع رسانده می شود دانشکده علوم پزشکی بهبهان جهت تامین نیروی پزشک خانواده روستایی جهت مراکز خدمات جامع سلامت روستایی: تشان، سردشت، جولکی و آغاجاری نیازمند جذب ۵ نفر پزشک طرحی یا قراردادی می باشد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر یا عقد قرارداد با شماره های (۰۹۱۶۶۷۱۹۶۲۴- ۰۹۱۶۳۷۳۰۲۶۰) تماس […]