استخدام گروه صنعتی بارز

  مشخصات فرصت شغلی عنوان : فرصت شغلی جهت انتخاب کارشناس فروش نام واحد: منابع انسانی تهران تاریخ شروع : ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ تاریخ انقضا: ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ حداقل مدرک مورد نیاز: کارشناسی جنسیت مورد پذیرش : مرد تعداد افراد مورد نیاز: ۵ تعداد مرد مورد نیاز: ۵ تعداد زن مورد نیاز :   وضعیت نظام وظیفه : معافیت […]