استخدام در شرکت ماشین سازی اراک

* آگهی دعوت به همکاری شرکت ماشین سازی اراک جهت تکمیل کادر پرسنلی خویش در پروژه های جنوب کشور از دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید رشته شرایط اختصاصی مورد نیاز الکترونیک دارای بودن حداقل ۱۰ سال سابقه کار مهندسی در پروژه های […]