استخدام نویسنده،کارشناس فروش در هلدینگ بین المللی پرنده ایرانیان

هلدینگ بین المللی پرنده ایرانیان در جهت گسترش زمینه کاری و افزایش سرمایه های انسانی از افراد واجدشرایط در ردیف های شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز جنسیت نویسنده تسلط کافی و توانایی نویسندگی در زمینه ورزش خلاقیت در ارائه مطالب نویسنده تسلط کافی و توانایی نویسندگی در […]