استخدام شرکت بهین انرژی سرآمد عضو گروه مالی پاسارگاد

شرکت بهین انرژی سرآمد از علاقمندان و متخصصان در رشته‌های زیر دعوت به همکاری می‌نماید: ردیف رشته رده سازمانی شرایط ۱ تأمین منابع مالی خارجی – فاینانس مدیریت تسلط کامل به زبان انگلیسی تخصصی سوابق کاری مرتبط موفق ۲ تأمین منابع مالی خارجی – فاینانس کارشناسی تسلط کامل به زبان انگلیسی تخصصی سوابق کاری مرتبط […]