استخدام شرکت صنایع گلدیران واقع در سیرجان

شرکت صنایع گلدیران واقع در سیرجان جهت تکمیل نیروی انسانی خود به همکاری لیسانس برق با تسلط کامل به زبان انگلیسی reading-speaking-listening و تسلط کامل به کامپیوتر فارغ التحصیل از دانشگاه های دولتی و حداقل سن ۲۸ سال می باشد. متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت تکمیل فرم و ارائه رزومه کاری خود به صورت […]