حکم کارگزینی ۲۴۳۰ استخدامی جدید سازمان فنی و حرفه ای صادر شد

  حکم کارگزینی ۲۴۳۰ استخدامی جدید سازمان فنی و حرفه ای صادر شد تاکنون برای ۲۴۳۰ نفر از پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صادر و مقدمات تبدیل وضعیت ۱۱۵۸ نفر دیگر آنها فراهم شده است. به گزارش سه شنبه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، […]