استخدام کارشناس کامپیوتر جهت موسسه آموزش عالی – مشهد

به کارشناس کامپیوتر دارای تجربه کافی در امور آموزش جهت همکاری در موسسه آموزش عالی در مشهد نیازمندیم. ساعت تماس ۹ الی ۱۴ متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۵۱۳۸۶۵۰۳۷۶