توضیحات وزارت کار در مورد مسدود شدن سایت کارورزی

در پی مسدود شدن سایت کارورزی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعیه داد. به گزارش ایلنا، در پی مسدود شدن سایت کارورزی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعیه داد که متن کامل آن به شرح ذیل است: از افرادی که در سایت کارورزی […]