استخدام خیاط ماهر و نیمه ماهر مبلمان در شهر کرج

به خیاط ماهر و نیمه ماهر مبلمان خانم یا آقا در شهر کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۶۳۴۷۱۳۹۲۷,۰۹۱۲۴۶۰۸۹۶۴