استخدام مجموعه رستوران های زنجیره ای پدرخوب

 استخدام مجموعه رستوران های زنجیره ای پدرخوب همکاری با پدرخوب مجموعه رستوران های زنجیره ای پدرخوب به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز شعب ، دعوت به همکاری می نماید. تمامی افراد در صورت تمایل می توانند فرم همکاری زیر را تکمیل و ارسال نمایند. لازم به ذکر است تکمیل فرم همکاری هیچگونه تعهدی برای مجموعه رستوران […]