استخدام مدرس موسیقی،منشی مدیرعامل،آبدارچی درموسسه نی نوا

موسسه فرهنگی وهنری نی نوا افراد واجد شرایط راجهت مشاغل ذیل باحقوق و مزایای عالی در تهران استخدام می نماید. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.