استخدام حسابدار با لیسانس حسابداری در شهر یزد

به حسابدار با لیسانس حسابداری در شهر یزد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۱۳۲۱۰۸۶۱۱