اطلاعیه مربوط به تکمیل ظرفیت سومین آزمون استخدام متمرکز مورخ ۹۵/۰۸/۲۱ دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

دعوت به همکاری در شرکت کوبی کی
اطلاعیه مربوط به تکمیل ظرفیت سومین آزمون استخدام متمرکز مورخ ۹۵/۰۸/۲۱ دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی   با توجه به اطلاعیه مورخ ۹۵/۰۴/۱۱ سازمان سنجش و آموزش کشور در خصوص تکمیل ظرفیت برخی از رشته محلهای سومین آزمون استخدام متمرکز در سال ۹۵ به اطلاع می رساند، نظر به اینکه تاکنون صرفاً نتایج نهایی خوشه […]

دعوت به همکاری در شرکت کوبی کی