گزینش و اعطای نمایندگی بیمه سامان آتیه سازان در سراسر کشور

گزینش و اعطای نمایندگی بیمه سامان آتیه سازان در سراسر کشور

 

بیمه سامان آتیه سازان به منظور تکمیل و گسترش شعب و شبکه نمایندگان خود در سراسر کشور اقدام به اعطای نمایندگی و مجوز تاسیس شعبه می نماید.

شهر مورد نیاز : مراکز استان ها ، شهرستان ها

تاریخ انقضای آگهی : ١۵ شهریورماه ۹۹