استخدام نیروی خانم با مدرک مهندسی مکانیک در مشهد

به یک نفر نیروی خانم با مدرک تحصیلی مهندسی مکانیک در گروه صنعتی مشهد دوام در مشهد نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0513541249
آدرس مشهد – کیلوتر 14 بزرگراه اسیایی – روبروی شهرک صنعتی توس