استخدام کارشناس فروش شرکت روانکاران صنعت / استان گلستان

شرکت روانکاران صنعت، تولید کننده روغن موتور کمل جهت تکمیل کادر فروش خود در استان گلستان با شرایط زیر استخدام می کند. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس فروش با خودرو نحوه همکاری:بصورت تمام وقت واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: skpnms@yahoo.com