آگهی پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار

آگهی پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار   دانشگـــاه علوم پزشکی و خدمات بهــداشتی ، درمانی زاهدان در نظــر دارد از بین برادران و خواهران واجد شرایط زیر برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ پس از برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تعداد ۲۰ نفر دانش آموز بهیاری جهت هر یک از هنرستانهای بهیاری دخترانه […]