رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی: آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان فرصتی بزرگ برای کارجویان است

رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی، با تاکید بر لزوم استفاده از الگوی رشد فراگیر جهت ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار شغل، آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان را اقدامی راهگشا در راستای حل مشکل اشتغال خواند. دکتر محمدرضاسپهری ضمن تشکر و تقدیر از برگزار کنندگان این آزمون ملی، خاطرنشان کرد: برگزاری این آزمون می‌تواند […]