اشتغالزایی ٩٠هزار نفری در قالب طرح تولید پوشاک در روستاها

علی یزدانی رئیس سازمان صنایع کوچک ومعاون وزیر صنعت در مراسم امضا تفاهم نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح پوشاک در مناطق روستایی اظهار کرد: این طرح در ٣١استان کشور اجرایی خواهد شد،اما اکنون بصورت پایه در ۵استان آغاز بکار می کند. وی افزود: این طرح با استقرار نواحی صنعتی در تمامی استان ها […]