استخدام شرکت تعاونی پیشرو پخت گنبدان

شرکت تعاونی پیشرو پخت گنبدان به شماره ثبت ۳۹۳۱ واقع در سیرجان جهت تکمیل پرسنل خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: ردیف عنوان شغلی تعداد شرایط ۱ کارشناس تغذیه ۱ نفر با حداقل ۲ سال سابقه کار ۲ حسابدار ۲ نفر با حداقل ۱ سال سابقه کار ۳ آشپز ۵ نفر […]