استخدام گروه فناوری پرند

واحد راهکارهای مدیریتی گروه فناوری پرند با هدف توسعه خدمات خود، از افراد متخصص در حوزه های ذیل دعوت به همکاری می نماید: کارشناس پیاده سازی نرم افزار مسلط به مفاهیم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ITIL آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر ISMS آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه مبتنی بر […]