استخدام ۷ردیف شغلی دریکی ازبزرگترین هلدینگ های انرژی کشور

یکی از بزرگترین هلدینگ های انرژی در کشور جهت تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود در دفتر مرکزی تهران ، از واجدین شرایط بشرح ذیل دعوت به همکاری می نماید. کد سمت عنوان سمت تحصیلات حداقل سابقه کار مرتبط(سال) جنسیت شرایط سنی ویژگی های تخصصی HR01 مدیر توسعه کسب و کار کارشناسی ارشد […]