استخدام حسابدار در صنایع شیمیایی شکوه حمید آتیه در قم

صنایع شیمیایی شکوه حمید آتیه در قم به حسابدار آقا یا خانم مسلط به امور حسابداری و ارزش افزوده و حقوق و دستمزد نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۵۳۳۳۴۲۳۷۰,۰۲۵۳۳۳۴۲۳۷۲