استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل موجودی،ناجی غریق در جزیره کیش

پارک آبی اوشن کیش در راستای تامین نیروی انسانی توانمند و متعهد به جهت اشتغال در اولین تم پارک آبی روباز ایران در جزیره زیبای کیش از افراد واجد شرایط زیر در هرمزگان دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارشناس برنامه ریزی و کنترل موجودی آقا کارشناسی صنایع مسلط به همکاران […]