خبرگزاری فارس خوزستان عکاس خبری، گرافیست و تدوین‌گر فیلم جذب می‌کند

جذب پزشک متخصص رادیولوژی،گوش و حلق و بینی
خبرگزاری فارس خوزستان عکاس خبری، گرافیست و تدوین‌گر فیلم جذب می‌کند خبرگزاری فارس خوزستان بمنظور تکمیل کادر هنری برای فعالیت در عرصه صوت و تصویر، خود تعدادی عکاس خبری، برای فعالیت در شهرهای اهواز، آبادان، دزفول و همچنین گرافیست و تدوینگر فیلم جذب می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، دفتر خبرگزاری فارس خوزستان بمنظور […]

جذب پزشک متخصص رادیولوژی،گوش و حلق و بینی