استخدام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (آگهی جدید)

استخدام شرکت سفیر ریل آسیا (اطلاعیه جدید)
خبر ۲ آبان ماه ۹۶ – کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اشتغال در کشتی‌های ناوگان کشتیرانی ج.ا.ا. به عنوان افسر دریایی از بین دیپلمه های دارای مدرک پیش دانشگاهی در یکی از رشته های ریاضی فیزیک / علوم تجربی و دیپلم یا دانشجوی فوق دیپلم هنرستان در رشته […]

استخدام شرکت سفیر ریل آسیا (اطلاعیه جدید)