جذب پزشک متخصص رادیولوژی،گوش و حلق و بینی

استخدام در شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی وابسته به بانک ملت
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان در نظر دارد جهت تکمیل کادر پزشک متخصص خود در واحدهای تابعه سطح رشت نسبت به جذب پزشک متخصص رادیولوژی ، گوش و حلق و بینی ( ENT ) در قالب قرارداد پرکیس اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجدالشرایط دعوت می شود با در دست داشتن مدارک […]

استخدام در شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی وابسته به بانک ملت