استخدام کارشناس مهندسی پزشکی جهت فروش،پشتیبانی،کنترل کیفی

استخدام سرپرست فروش،کارشناس حسابداری و تسهیلات بانکی ،R&Dموسسه پرتو دانش،فعال در حوزه تجهیزات پزشکی جهت بخش فروش، پشتیبانی و کنترل کیفی با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس مهندسی […]