استخدام شرکت نفت سال ۹۶ (شرط معدل داوطلبان آزمون)

شرایط پذیرش در آزمون استخدامی چیست؟ استخدام شرکت نفت سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت ۹۶  سوالات استخدامی شرکت نفت – کارشناسی و ارشد سوالات رایج در آزمون های استخدامی   خبر ۱۸ مهر ۹۶ – شرط […]

آخرین وضعیت برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت

اطلاعیه پذیرش دانش آموز هنرستان کار و دانش رشته بهیاری ( پسرانه قائمشهر)«محسن دلاویز» درباره آخرین وضعیت استخدام ۲۵۰۰ نفره وزارت نفت، با رد شایعات منتفی شدن برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت، گفت: بر اساس […]

استخدام شرکت نفت سال ۹۶ (آخرین وضعیت برگزاری آزمون)

آخرین وضعیت برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت استخدام شرکت نفت سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت ۹۶  سوالات استخدامی شرکت نفت – کارشناسی و ارشد سوالات رایج در آزمون های استخدامی     ۹ شهریور ۹۶ – آخرین […]

استخدام شرکت نفت سال ۹۶ (برگزاری دو آزمون استخدامی)

استخدام آموزش و پرورش ۹۶ (استخدام فقط از طریق آزمون استخدامی) استخدام شرکت نفت سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت ۹۶  سوالات استخدامی شرکت نفت – کارشناسی و ارشد سوالات رایج در آزمون های استخدامی     […]