استخدام مهندس فروش(رشته مهندسی برق،مکانیک)،مسئول دفتر

استخدام ۵ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر تولیدی در کرمان یک شرکت بازرگانی و مهندسی، در یک محیط پویا ،از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت … نوشته اولین بار […]