فراخوان جذب هیات علمی ضریب کا/ قراردادی برای مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم

استخدام ۵ ردبف شغلی در شرکت رفاه گستران پیروز، در قزوینفراخوان جذب هیات علمی ضریب کا/ قراردادی برای مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم   نظر به اهداف مراکز تحقیقات مبنی بر گسترش فعالیت های تحقیقاتی و […]

فراخوان جذب نیروی طرحی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

۴۰۰ نیروی تعدیلی فولاد بناب تا پایان سال بر سر کار برمی‌گردندبدین منظور از کلیه دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه های مرتبط با پرستاری و مامایی دعوت می شود جهت معرفی […]

فراخوان جذب هیات علمی ضریب کا یا قراردادی برای مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی

آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسکفراخوان جذب هیات علمی ضریب کا یا قراردادی برای مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی   متن فراخوان: نظر به اهداف مراکز تحقیقات مبنی بر گسترش فعالیت […]