استخدام پزشک عمومی جهت درمانگاه شبانه روزی در مشهد

استخدام پزشک عمومی جهت درمانگاه شبانه روزی در مشهد به پزشک عمومی جهت درمانگاه شبانه روزی با سابقه و مجهز در مشهد نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل 09153103067