استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ایلام

استخدام شرکت صنعتی و بازرگانی صحتدانشگاه جامع علمی کاربردی استان ایلام، به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند جهت تدریس دروس […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان

استخدام دانشگاه صنعتی اصفهانبا توجه به برنامه های هیأت اجرایی جذب مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان ، فراخوان شماره ۸ پذیرش مدرس از روز شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۳ شروع و تا روز پنج‌شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۵ […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهاندانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان

استخدام دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز شهید محلاتیدانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان، به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند جهت […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس

استخدام مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفرایندانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس جهت تکمیل کادر مدرسین خود در رشته های مرتبط با گروه های تحصیلی مدیریت و خدمات اجتماعی ، صنعت و فرهنگ و […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارسدانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­ […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد

استخدام مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان البرزدانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان

استخدام مسئول تدارکات وپشتیبانی،کارشناس منابع انسانی در دیجی‌کالادانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند جهت […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگاندانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه، به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجربواجد شرایط و علاقه­مند جهت […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی

آغاز فراخوان جذب هیأت علمی بهمن ماه وزارت علومدانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی. به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و […]