استخدام شرکت آپ

استخدام گسترده در شرکت چارگونفرصت شغلی آپ   شرکت آپ در حوزه کارشناس جذب و استخدام، از افراد واجد شرایط ذیل تقاضای همکاری می نماید. مسلط به فرایند جذب و استخدام تجره مفید در شناسایی […]