تاریخ برگزاری آزمون‌های «مشاوران حقوقی» و «استخدام کادر اداری قوه قضاییه» تغییر نمی‌کند

پایگاه خبری اختبار- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه از عدم امکان تغییر تاریخ برگزاری آزمون‌ مشاوران حقوقی و آزمون استخدام کادر اداری قوه قضاییه سال ۹۶ خبر داد. به گزارش پایگاه خبری اختبار، هم‌زمانی دو آزمون مهم مرتبط با قوه قضاییه، یعنی آزمون استخدام کادر اداری و آزمون مرکز مشاوران، که هر دو در روز […]