استخدام شرکت عدل آفرینان ماندگار

شرکت عدل آفرینان ماندگار   ردیف عناوین پست­های مورد نیاز رشته تحصیلی گرایش دانشجو/ فارغ­التحصیل مقطع تحصیلی تعداد افراد مورد نیاز جنسیت ۱ کارشناس حسابداری حسابداری — فارغ التحصیل لیسانس ۱ خانم و آقا ۲ کارشناس CRM مدیریت / مهندسی صنایع/مهندسی نرم افزار کلیه گرایش ها فارغ التحصیل لیسانس ۲ خانم و آقا     […]