استخدام شرکتی در کهگیلویه و بویراحمد، رزرو پست های کلیدی برای بستگان

۱۰ نفر گچسارانی و باشتی بدون آزمون استخدام کردم/ همه ۴۰ نیروی جهاد دانشگاهی بدون آزمون جذب شدند
همه این استخدام ها جو نا امیدی ایجاد کرده که نه تلخی تمدید تحریم ها و نه شیرینی موفقیت های نفتی ایران نتوانسته آن را کمرنگ کند. به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ،فاطمه رشیدی – استان کهگیلویه وبویراحمد در چندین سال گذشته همیشه جز سه استان اول کشور در زمینه بیکاری بوده است. ماه گذشته خبر […]

۱۰ نفر گچسارانی و باشتی بدون آزمون استخدام کردم/ همه ۴۰ نیروی جهاد دانشگاهی بدون آزمون جذب شدند