استخدام ۳۰ هزار نفر در نیروی انتظامی تنها ۱۵ درصد نیاز این سازمان را تامین می کند

یک مسئول کشوری: ۲۰ درصد از پست های وزارت جهاد کشاورزی خالی است
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، سردار ایوب سلیمانی در نشست معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور گفت:به دلیل ارتباطات و موفقیت نیروی انتظامی و وزارت کشور در ماموریتهایشان لازمه تداوم این مساله یکپارچه سازی بین آنها است که می تواند علت ادامه چنین نشستهایی باشد. وی با اشاره به ساختار نیروی […]

یک مسئول کشوری: ۲۰ درصد از پست های وزارت جهاد کشاورزی خالی است