۳ هزار و ۲۰۰ ردیف استخدامی وزارت آموزش و پرورش خالی است

پیگیری وضعیت نمایندگانی که کارمند وزارت نفت شدند!
بر اساس آمار مرکز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ هزار نفر از این وزارتخانه خارج می‌شوند و وزارت آموزش و پرورش تا آن زمان باید سالی ۶۰ هزار نفر ورودی داشته باشد. البته این مرکز تأکید می‌کند که در برخی از سال‌ها حدود ۹۰ هزار نفر بازنشسته می‌شوند. با […]

پیگیری وضعیت نمایندگانی که کارمند وزارت نفت شدند!