۷۰ نفر سهمیه استخدامی آموزش و پرورش خراسان شمالی در آزمون خالی ماند

پست سازمانی بر مربیان فنی و حرفه ای نداریم
نبرعلی خوش آیینه روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در آزمون استخدامی اخیر، سهم آموزش و پرورش استان، جذب ۲۰۲ نفر بود و قرار بود سه برابر ظرفیت پذیرش، ۶۰۶ نفر برای مصاحبه دعوت شوند اما اکنون تنها ۲۸۳ نفر برای مصاحبه دعوت شده اند. وی تصریح کرد: شرکت کنندگان […]

پست سازمانی بر مربیان فنی و حرفه ای نداریم