دعوت به همکاری بیمارستان تهران کلینیک

پردرآمدترین مشاغل برای زنان ایران
دعوت به همکاری بیمارستان تهران کلینیک جهت تکمیل کادر درمانی و پشتیبانی خود که از طریق مصاحبه انتخاب خواهند شد ، از متقاضیان (تهران و کرج) واجد شرایط که دارای سلامت جسمی و روانی باشند بصورت تمام وقت در رشته های مشروحه ذیل دعوت به همکاری مینماید. متقاضیان میتوانند پس از مطالعه عناوین شغلی مورد […]

پردرآمدترین مشاغل برای زنان ایران