اخبار حقوق بازنشستگان در سال ۹۶ (کلیه اخبار)

پرداخت سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان درحال اجرا است

اخبار حقوق بازنشستگان برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانهای دولتی و خصوصی در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پرداخت سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان درحال اجرا است