سرنوشت ۳ هزار دانشجو بورسیه در هاله‌ای از ابهام

وزارت نفت تصمیمی بر دانش‌آموختگان نفت گچساران ندارد!
دبیر شورای هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه گفت: پرونده دانشجویان بورسیه هنوز باز است و دانشجویان با مشکل استخدام مواجه هستند. سرنوشت ۳ هزار دانشجو بورسیه در هاله ای از ابهام/کشتی به گل نشسته دانشجویان بورسیهبهزاد معین دبیر شورای هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی […]

وزارت نفت تصمیمی بر دانش‌آموختگان نفت گچساران ندارد!